#solidairafronden

Tijdens deze crisis zijn klanten solidair met hun lokale winkeliers, restaurants, bars en hotels.

U bent winkelier of in de horeca en heeft door deze gezondheidscrisis aanzienlijke verliezen geleden?

Dit initiatief kan u helpen.

Zij steunen de lokale economie en getuigen.

Deze door solidariteit gedreven giften zullen de economie opnieuw van zuurstof voorzien. We maken een ongekende crisis door en we zijn blij met alle initiatieven die zich in slechts enkele weken tijd hebben ontwikkeld. Laten we verder gaan in deze richting en laten we degenen die het zich kunnen veroorloven aanmoedigen om de lokale economie te steunen". Olivier Willocx, CEO van de Brusselse Kamer van Koophandelambre de Commerce de Bruxelles

Door dit te doen, zouden klanten veel kleine bedrijven helpen om een faillissement te voorkomen en gemakkelijker te herstellen van deze crisis. In die zin steunt de Stad Brussel, samen met de verschillende Brusselse gemeenten, deze solidariteitsactie..”

Fabian Maingain, schepen van economische zaken van de Stad Brussel..

“Het is een geweldig initiatief. Elke helpende hand is welkom in deze moeilijke tijden. Ik heb zes weken geen activiteit kunnen voeren.”

Jacqueline Tshim, onafhankelijk medisch pedicure.

“Ik had het geluk dat ik niet erg geïmpacteerd was door deze crisis. Ik vind het normaal om elkaar te steunen en zoveel mogelijk lokale bedrijven te steunen. Het is alsof je ze een drankje geeft en ze bedankt voor de kwaliteit van hun service.”

Jean-François

Geef uw klanten de mogelijkheid om u te ondersteunen met een donatie.

Bij Pricing Pact hebben we de veranderende gevoeligheden van de consumenten geobserveerd en bestudeerd en hebben we ons gerealiseerd dat er tijdens deze crisis een ongekend niveau van solidariteit is ontstaan: veel klanten begrijpen de moeilijkheden bij hun lokale handelaars en zijn bereid hen te steunen zodat zij sneller kunnen herstellen.

Op basis van deze bemoedigende vaststelling hebben we samen met de Brusselse Kamer van Koophandel en de Brusselse Schepenen een steun- en sensibiliseringscampagne #solidairafronden gelanceerd die klanten uitnodigt hun lokale handelaars en de horecasector te helpen door een schenking te doen op het moment van de betaling.

#solidairafronden

Hoe werkt het?

We nodigen de klanten uit om bij de betaling het te betalen bedrag in hun lokale winkel of restaurant af te ronden naar de volgende hogere eenheid.

Laten we het voorbeeld nemen van een klant van een bakkerij die twee gebakjes en een brood koopt voor een totaal van 4,78 euro.

Deze klant kan besluiten om het bedrag naar boven af te ronden op 5 euro endoet zo een donatie van 0,22 euro aan de winkelier.

Niets belet uw klant om een grotere donatie te doen.

Download uw poster nu om in uw winkel of restaurant op te hangen NL versie, Franse versie, Speciale “Sprout To Be Brussels” versie.

NL versie

Version NL & FR

Speciale “Sprout To Be Brussels” versie

Waardeert u dit initiatief? Vertel het ons!
We horen graag uw getuigenissen en tonen de impact van de solidariteit van uw klanten.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.