3 diensten om uw prijszetting te verbeteren.

Neem contact met ons op om uit te zoeken welke het beste bij u past.
Pricing Score

Een duidelijk beeld op uw prijszetting: een 360°-diagnose van uw pricing performantie.

 • U krijgt een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten in uw prijszetting en we leggen de basis voor een actieplan naar betere winstgevendheid.
 • U krijgt een rapport met daarin verbeterpunten en een inschatting van de impact van de door ons voorgestelde verbeteringen op uw rentabiliteit en groei.
 • Het proces bestaat uit 6 stappen waarbij data-analyse en interviews worden gecombineerd.
 • Het proces om de prijsdiagnose te doorlopen neemt 1 tot 4 weken in beslag.
Coaching

Meer impact door training en coaching

 • Op basis van de Pricing Score trainen en coachen wij u door middel van een reeks gepersonaliseerde workshops.
 • Deze workshops duren 2 tot 4 uur en worden op maat gemaakt, ze worden aangepast aan uw situatie en vaardigheden in prijszettting.
 • We kunnen deze workshops faciliteren voor meerdere leden in uw team, ze vinden plaats over een periode van 4 tot 12 weken.
 • Op het einde van dit traject hebt u de vaardigheden om betere beslissingen te nemen in prijszetting en hebt u het vertrouwen ontwikkeld om zelf uw prijszetting aan te passen.
Consulting

Reken op ons om uw prijsstrategie te bepalen en uw pricing missie uit te voeren.

 • Meet de gepercipieerde waarde en de prijsgevoeligheid van uw klanten.
 • Analyseer prijzen van concurrenten.
 • Bouw en optimaliseer uw prijsmodel.
 • Ontwikkel van specifieke pricing tools.
 • Ontwikkel analyses, dashboards en inzichten specifiek gericht op prijszetting.
360°
We maken een 360° diagnose van uw pricing performantie.
12
We behandelen de 12 fundemantele pijlers in pricing met de Pricing Score.
<1
U bekomt uw Pricing Score in minder dan een maand.
<3
Wij voeren onze coaching workshops en adviesopdrachten uit in minder dan 3 maanden.
+40
Een overvloed aan keuze: bij Pricing Pact hebben we meer dan 40 specifieke workshops ontwikkeld rond pricing.
Pricing Score

We maken een 360°-diagnose over hoe u uw prijzen bepaalt en beheert. We identificeren uw zwakke punten en stellen verbeteringen voor.

De Pricing Score geeft u volgende inzichten:

 • Is uw prijsstrategie gealigneerd met uw groeidoelstellingen?
 • Hoe gevoelig is uw bedrijf voor prijsveranderingen?
 • Wat is de financiële impact van een verhoogde focus op Pricing over een bepaalde periode?
 • Is uw prijsmodel voldoende ontwikkeld?
 • Is mijn aanpak rond prijszetting de juiste?
 • Heb ik de juiste gegevens beschikbaar om op een adequate manier prijzen te berekenen?
 • Zijn de analyses die ik maak relevant, leid ik de juiste conclusies af en neem ik correcte beslissingen?
 • Communiceert u correct over uw prijzen?
 • Moet uw team moet worden getraind of worden aangevuld?
 • Steunen de processen en de frequentie van prijsevaluaties de prioriteiten m.b.t. prijszetting?
 • Beschikt u over de juiste tools?
 • Zij de regels die correcte prijszetting moeten afdwingen consistent en bereiken zij hun doel?

In deze fase verkrijgt u enkele scenario's met de gekwantificeerde impact van de voorgestelde verbeteringen.

Coaching

Wij versterken uw kennis en vaardigheden met workshops op maat. Aan het einde van de coachingsessies weet u:

 • Hoe tijd te besparen wanneer u uw prijzen opmaakt.
 • Klassieke fouten te vermijden.
 • Hoe u cruciale gegevens verzamelt.
 • Hoe diepgaandere analyses te maken en waardevolle inzichten te vergaren.
 • Hoe u uw prijsbeslissingen beter communiceert aan uw aandeelhouders.
 • Hoe uw samenwerking te verbeteren met leden van de marketing-, verkoop-, financiële en productteams.

Bij Pricing Pact hebben we meer dan 40 workshops ontwikkeld die een veelheid aan onderwerpen binnen Pricing behandelen.

Op basis van uw Pricing Score selecteren en personaliseren we tussen 1 en 5 workshops om de sleutelpersonen binnen uw bedrijf te trainen. De duurtijd van een workshop ligt tussen 2 en 4 uur.

We zullen de reeks workshops oraniseren over een periode van 4 tot 12 weken om u de tijd te geven toe te passen wat u hebt geleerd.

Consulting

Op maat gemaakte missies, uitgevoerd door onze experts.

Onze experten denken mee op strategische schaal, voeren analyses uit en ontwikkelen op maat gemaakte modellen. Enkele voorbeelden:

 • We meten de gepercipieerde waarde van uw producten en diensten.
 • We meten de prijsgevoeligheid en betalingsbereidheid van uw klanten.
 • We analyzeren de prijzen van uw concurrenten.
 • We stellen uw prijsmodel op en voeren optimalisaties uit.
 • We ontwikkelen op maat gemaakte hulpmiddelen.
 • We voeren geavanceerde prijsanalyses uit.
 • We ontwikkelen dashboards en rapporten.
En naviguant sur ce site, vous acceptez notre politique de cookies